Kuvan käsittelyä OpenCV:llä

Pythonia ja OpenCV:tä voi kokeilla koodata vaikka Linux PC:llä. OpenCV on alkujaan Intel:n kehittämä, avoin projekti, kuvantunnistukseen. Sen ympärille on kehittynyt vahva harrastus ja kehittäjäkunta, joka kehittää sitä jatkuvasti eteenpäin.

Linux kannettavalle kannattaa asentaa python3 ja python3 pip. Pip on pythonin oma paketinhallinta, jolla voi lisätä helposti erilaisia muiden kehittämiä ohjelmakirjastoja mukaan omaan python ohjelmointiympäristöön.

Eli annetaan ensin linux läppärillä seuraavia komentoja:

sudo apt-get update && upgrade (Tämä päivittää linux paketinhallinnan ajan tasalle.)

sudo apt-get install python3 (Tämä asentaa Python3 ympäristön, jos sitä ei vielä ole asennettu.)

sudo apt-get install python3-pip (Tämä asentaa Python3:n oman “pip”-paketinhallinnan.)

sudo pip3 install opencv-python (Tämä asentaa opencv:n python3 ympäristöön.)

sudo pip3 install mediapipe (Tämä asentaa kädentunnistus moduleita python3 ympäristöön)

sudo pip3 install HandTrackingModule (Tämä asentaa kädenseuranta modulin python3 ympäristöön.)

Nyt voidaan kokeilla kirjoittaa yksinkertainen opencv esimerkki koodi,

Ohjelma lähtee käyntiin, kun kirjoitetaan komento “python3 handtracking.py”, eli käsketään python3 tulkkia avaamaan juuri kirjoittamamme tekstitiedosto.

Ohjelma tunnistaa käden ja piirtää sormet pisteviivoin. Tästä voidaan jatkaa eteenpäin tulevaisuudessa ja kehittää ohjelmaa lisäominaisuuksin. Voidaan esimerkiksi kokeilla tunnistaa erilaisia käsieleitä tai laskea sormia.

Toinen esimerkki, opencv:n avulla voidaan tehdä myös paljon muutakin hauskaa:

OpenCV kuvan käsittelyä voidaan tehdä myös C++ kielen avulla.

Ohessa pieni esimerkki, etsitään kahden kuvan välisiä eroavaisuuksia, absdiff funktiolla:

Näin, viimeisessä kuvassa nähdään kuvien välisiä eroavaisuuksia korostusvärien avulla. Mitä kirkkaampi väri, sitä isompi muutos kuvassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *