Robot framework testaus

Robot framework on alkujaan Pekka Klärcin ja Nokia Networksin kehittämä Python-ohjelmointikielellä kirjoitettu testaus- ja automaatiotyökalu testauksien luomiseen ja testaustyön helpottamiseen.

Se on avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisu ja lisenssoitu Apache License 2.0:n alaisena. Sen voi ladata ilmaiseksi osoitteesta robotframework.org. Nykyään Robot Framework Foundation vastaa työkalun kehityksestä.

Keskeisiä ominaisuuksia ja etuja:

 1. Helppo käytettävyys: Robot Frameworkin selkeä ja luettava syntaksi tekee testien kirjoittamisesta helppoa ja nopeaa. Testitapaukset ilmaistaan avainsanojen (keywords) avulla, mikä mahdollistaa testien yksinkertaisen ja selkeän organisoinnin.
 2. Laajennettavuus: Robot Frameworkia voidaan laajentaa monipuolisesti erilaisten kirjastojen avulla, jotka tarjoavat valmiita toiminnallisuuksia eri käyttötarkoituksiin. Näitä kirjastoja voi olla saatavilla useilla eri ohjelmointikielillä.
 3. Raportointi ja lokitus: Robot Framework tarjoaa kattavat raportointi- ja lokitusominaisuudet, mikä helpottaa testitulosten analysointia ja ongelmanratkaisua.
 4. Ristiinalustainen tuki: Robot Framework tukee testien suorittamista eri alustoilla, kuten Windows, Linux ja macOS, sekä eri selain- ja mobiilisovelluksissa.
 5. Yhteisö ja tuki: Robot Frameworkilla on aktiivinen kehittäjäyhteisö, joka tarjoaa tukea ja jakaa tietoa käyttäjille eri foorumeilla ja keskustelualueilla. Lisäksi on saatavilla kattava dokumentaatio ja opetusmateriaalia.

Kaiken kaikkiaan Robot Framework tarjoaa tehokkaan ja joustavan työkalun ohjelmistotestaukseen ja automaatioon, ja se on suosittu valinta monissa organisaatioissa eri aloilla.

Robot Frameworkia käytetään testien kirjoittamiseen ja suorittamiseen seuraavien vaiheiden kautta:

 1. Asennus ja ympäristön valmistelu: Ennen Robot Frameworkin käyttöä on varmistettava, että Python ja tarvittavat riippuvuudet ovat asennettuina järjestelmään. Robot Frameworkin voi asentaa helposti pip-paketinhallintatyökalulla.
 2. Testitapausten kirjoittaminen: Testitapaukset ilmaistaan Robot Frameworkissa avainsanojen (keywords) ja testitaulukoiden avulla. Avainsanat kuvaavat toiminnallisuuksia, kuten klikkaus, syötteen antaminen, odotettujen tulosten tarkistus jne. Testitaulukot määrittävät testitapaukset ja niiden suoritusjärjestyksen.
 3. Testien organisointi: Testitapaukset voidaan järjestää testisarjoiksi (test suites) ja testauskirjastoiksi (test libraries) tarpeiden mukaan. Testisarjat auttavat ryhmittelemään liittyvät testitapaukset yhteen, kun taas testauskirjastot tarjoavat uudelleenkäytettäviä toiminnallisuuksia.
 4. Testien suorittaminen: Robot Frameworkilla voi suorittaa testit joko komentoriviltä tai käyttöliittymän kautta. Testien suoritusprosessi tuottaa kattavan raportin suoritettujen testien tuloksista ja mahdollisista virheistä.
 5. Raportointi ja analysointi: Suoritettujen testien tulokset tallennetaan yleensä raporttitiedostoon, joka sisältää yksityiskohtaisen katsauksen testien suoritusajasta, onnistumisprosentista ja mahdollisista virheistä. Raportointia voidaan muokata tarpeiden mukaan, ja tuloksia voidaan analysoida testien laadun parantamiseksi.
 6. Iteratiivinen kehitys: Testien kirjoittaminen ja suorittaminen ovat iteratiivinen prosessi, jossa testitapauksia lisätään ja muokataan jatkuvasti ohjelmiston kehityksen ja muutosten myötä.

Yllä olevat vaiheet ovat yleinen prosessi Robot Frameworkin käytössä, mutta tarkempi käyttö riippuu organisaation tarpeista ja testattavasta ohjelmistosta. Lisäksi Robot Frameworkin joustavuus mahdollistaa sen integroimisen muihin työkaluihin ja prosesseihin tarpeen mukaan.

Tässä on muutamia lyhyitä esimerkkejä Robot Frameworkin käytöstä eri testitapauksissa:

 1. Yksinkertainen verkkosovelluksen testi:
 1. Testi lomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä:
 1. API-kutsun testaaminen:

Näissä esimerkeissä testitapaukset määritellään selkeästi avainsanojen avulla, jotka suorittavat erilaisia toimintoja, kuten selausohjelman avaamisen, lomakkeen täyttämisen ja API-kutsun suorittamisen. Lisäksi testitapaukset sisältävät odotuksia, jotka tarkistavat, että testatut toiminnot suoritetaan odotetusti.

 1. Dynaamisen sisällön tarkistaminen verkkosivustolla:
 1. Useiden käyttäjätunnusten kirjautuminen ja uloskirjautuminen järjestelmässä:
 1. Ristiinalustatestaus mobiilisovellukselle käyttäen Appiumia:
 1. Tietokantakyselyjen suorittaminen ja tulosten tarkistaminen:

Näissä esimerkeissä käytetään erilaisia Robot Frameworkin ominaisuuksia ja kirjastoja, kuten selainajuria (Selenium), HTTP-kirjastoa, Appiumia mobiilisovellusten testaukseen ja tietokantakirjastoa, testaamaan erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä. Lisäksi testitapaukset sisältävät asetukset (Setup) ja purkaukset (Teardown) varmistaakseen testiympäristön asianmukaisen tilan ennen ja jälkeen testitapausten suorituksen.

 1. Suorituskykytestaus HTTP-palvelimelle:
 1. Regression testaus web-sovelluksen uudelleenjulkaisun yhteydessä:
 1. Testaus skenaarioihin perustuvalla lähestymistavalla:

Näissä esimerkeissä Robot Frameworkia käytetään erilaisiin testauksen näkökulmiin, kuten suorituskykytestaukseen, regression testaukseen, skenaarioihin perustuvaan testaukseen ja web-sovellusten toiminnallisuuden tarkistamiseen.