Ilmankosteusanturin ja LCD näytön liittäminen RPi:hin

Comments Off on Ilmankosteusanturin ja LCD näytön liittäminen RPi:hin

DH11 on pieni ja halpa ilmankosteus ja lämpötila-anturi, jonka voi kytkeä Raspberry Pi tietokoneeseen aika helposti. Näitä antureita voi ostaa Elektoniikkaosia myyvistä kaupoista. Suomessa esimerkiksi Partco myy tällaisia; https://www.partco.fi/fi/arduino/arduino-leikkikenttae/19992-dht11.html

Raspberry Pi tietokoneeseen voidaan myöskin suhteellisen helposti liittää pieni ja halpa LCD-näyttö, johon voidaan tulostaa tekstimuotoista tietoa. https://www.partco.fi/fi/naeytoet/lcd-naeytoet/20158-lcd-2×16-i2c.html

Kokeillaan, miten saadaan luettua lämpötila ja ilmankosteus arvoja, ja tulostetaan mittauslukemat LCD-näytölle.

Johtojen kytkentä onnistuu helposti vaikkapa koekytkentäalustan ja valmiiden kytkentäjohtojen avulla. DH11 anturi keskustelee RPi:n kanssa yhden “1-Wire” pinnin kautta. LCD – näyttö taasen käyttää toista tapaa, se keskustelee “I2C-väylän” kautta, se vaatii kaksi pinniä. (SDA ja SCL)

Kun käytetään väyliä, pitää ne ottaa käyttöön “raspi-config” asetustyökalun avulla. Eli terminaalissa “sudo raspi-config” komento avaa asetustyökalun, jossa voidaan ottaa päälle ja pois Raspberry tietokoneen ominaisuuksia.

Otetaan I2C ja 1-Wire kommunikointiväylät käyttöön.

Lisäksi kannattaa asentaa muutamia apuohjelmia, väylien käyttämistä varten.
(Jos on uusin Raspbian käyttöj. nämä on yleensä jo valmiiksi asennettu.)

Komennetaan terminaalissa;

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential

sudo pip install RPi.GPIO

sudo apt-get install python-imaging

sudo apt-get install python-smbus i2c-tools

Seuraavaksi, asennetaan ja otetaan käyttöön Python kirjastot, jotka helpottavat DH11 anturin ohjelmointia. Raspberry Pi:lle kannattaa ensin asentaa Git-työkalu, jos se ei ole jo asennettu. Se onnistuu komennolla;

sudo apt-get install git-core

Git-työkalun avulla voidaan sitten helposti ladata adafruit:n tekemä python kirjasto, komennolla;

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git

Git luo uuden kansion ja lataa sinne tarvittavat python kirjastot automaattisesti.

Kun lataus on valmis, kirjasto pitää vielä asentaa komennoilla:

sudo python setup.py install

Nyt lämpötila ja kosteus anturin kirjasto on asennettu ja valmis käytettäväksi.

LCD-näytön I2C väylän ohjausta varten, pitää Raspberry Pi:lle esitellä käytetty LCD näyttö.

sudo nano /etc/modules

Lisätään sinne pari uutta riviä;

i2c-bcm2708

i2c-dev

Tallennetaan, Ctrl ja x, Enter, Enter ja käynnistetään RPi uudelleen.

Sitten luodaan uusi kansio komennolla;

mkdir I2C-LCD

ja siirrytään sinne cd komennolla;

cd I2C-LCD

Ladataan LCD-näytön kirjasto, komennolla;

wget http://tutorials-raspberrypi.de/wp-content/uploads/scripts/hd44780_i2c.zip

Se on pakattu .zip tiedosto, joten se pitää purkaa komennolla;

unzip hd44780_i2c.zip

Seuraavaksi, pitää selvittää, mikä on LDC-näytän osoite I2C-väylällä. Se selvitetään skannaamalla osoitteita. Eli LCD näytön pitää nyt olla kytketty I2C- väylälle. Skannaaminen tapahtuu komennolla;

sudo i2cdetect -y 1

Numero 27 kertoo meille, että LCD-näyttö on löytynyt, ja sen osoite väylällä on 0x27.

Nyt kirjoitetaan Python koodi, jolla luetaan anturia ja kokeillaan tulostaa tietoa näytölle:

Näytölle tulostuu lämpötila ja ilmankosteusarvo prosentteina. Seuraavaksi kokeillaan, miten saataisiin tallennettua arvoja talteen tietokantaan. Silloin voidaan kokeilla piirtää graafista käyrää kerätyn datan mukaisesti.