Naiset IT-alalla

Ada Lovelace

Ensimmäisen algoritmin luoja oli 1800-luvulla elänyt englantilainen matemaatikko ja kirjailija kreivitär Augusta Ada Lovelace. Hän koodasi algoritmeja Charles Babbagen suunnittelemalle mutta keskeneräiseksi jääneelle “Analyyttiselle koneelle”. Hänen muistiinpanoihinsa kirjaamaansa algoritmia, kuinka tämä teoreettinen kone laskisi Bernoullin luvut, pidetäänkin yleisesti nykyään historian ensimmäisenä julkaistuna tietokoneohjelmana. Lovelace itse oli kuitenkin vaatimaton, ja hän vähätteli omaa rooliaan. Hän esimerkiksi kirjasi muistiinpanonsa vain nimikirjaimillaan, AAL, jottei omien sanojensa mukaan vaikuttaisi leuhkivan. Lovelace oli ensimäinen ihminen joka näki “Analyyttisessa koneessa” potentiaalin muuhunkin kuin pelkkien laskutoimitusten suorittamiseen.

ENIAC-tytöt

Myöhemmin 1940-luvulta aina 60-luvulle asti tietokoneohjelmointia pidettiin pääasiallisesti naisten työnä. 1940-luvulla pitkäveteiset laskutoimenpiteet delegoitiin naisten vastuulle.

Maailman ensimmäisen elektronisen tietokoneen, ENIAC:n, ohjelmoijat olivat ihmistietokoneina uransa aloittaneet niin kutsutut ENIAC-tytöt: Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlyn Meltzer, Fran Bilas, ja Ruth Lichterman. He opettelivat tietokoneen piirustukset ja rakenteen, jotta he pystyivät ohjelmoimaan sitä vipujen ja kaapeleiden avulla ja määrittelemään sille oikeat syötteet haluttujen laskutoimitusten toteuttamiseksi. Naiset ymmärsivätkin lopulta koneen toiminnan läpikotaisin myös rautatasolla ja pystyivät jäljittämään bugin aina yksittäiseen hajonneeseen elektroniputkeen. Vaikka minkäänlaista ohjelmointikieltä ei tuohon aikaan vielä ollut helpottamassa ohjelmien kirjoittamista, McNulty kehitti myös historian ensimmäiset käyttöön otetut alirutiinit puristaakseen ENIAC:sta irti enemmän laskutehoa.

Grace Hopper

Kuuluisista naisohjelmoijista puhuttaessa on mahdotonta olla mainitsematta Grace Hopperia, erästä merkittävintä tietokonealan naispioneeria. Hänen ansionaan on pidetty lähteestä riippuen niin maailman ensimmäisen kääntäjän kuin linkkerinkin kehittämistä. Tämä johtuu siitä, että hänen UNIVAC I -tietokoneelle kirjoittamansa A-0 system -työkalu muistuttaa ennemmin linkkeriä kuin modernia kääntäjää, vaikka sitä aikanaan nimitettiinkin kääntäjäksi. A-0 system osasi etsiä alirutiineja nauhalta numeeristen koodien perusteella ja syöttää niille niiden perässä luetellut argumentit. Ajettaessa työkalu tuotti tulosteenaan lopullisen konekielisen ohjelman.

Aluksi Hopperin A-0-kääntäjä koki vähättelyä ja vastustusta, koska yleisen mielipiteen mukaan tietokone pystyi vain suorittamaan aritmeettisia operaatioita, ei ohjelmoimaan tietokoneohjelmia. Hopper ei kuitenkaan skeptikoista välittänyt vaan kehitti kääntäjästään myös A-1-, A-2- ja A-3-versiot. 

Hopper tunnetaan myös ensimmäisen englannin kielen kaltaisen tietokonekielen kehittäjänä. Luonnollisesti myös idea tietokoneohjelmien esittämisestä ihmisen ymmärrettävällä kielellä koki ensin vastustusta, mutta Hopper päätti itse toimia ensin ja pyydellä anteeksi myöhemmin. Hänen B-0-kääntäjänsä, joka tunnettiin myöhemmin nimellä FLOW-MATIC, osasi ensimmäisenä historiassa kääntää englannin kielen kaltaisia lauseita konekielisiksi operaatioiksi sekä erottaa datan ja sitä koskevat operaatiot. Se toimi myöhemmin myös pohjana COBOL-ohjelmointikielelle, jonka suunnitteluun Hopper tietysti osallistui teknisenä konsulttina

1960-luvulla puolestaan Cosmopolitan puolestaan hehkutti artikkelissaan “The Computer Girls” tietotekniikan tarjoavan naiselle parempia uramahdollisuuksia kuin moni muu ammatti. “Naiset ovat ‘luonnonlahjakkuuksia’ tietokoneohjelmoinnissa”, lehti totesi.

Margaret Hamilton

Margaret Hamilton oli pääohjelmoijana/tiiminvetäjänä mukana kehittämässä Apollo-avaruusohjelman lennonaikaisia tietokoneohjelmistoja Apollo Guidance Computer -tietokoneelle.

Hamilton oli vastuussa Apollo– ja Skylab-alusten kyydissä olevan ohjelmiston kehittäjänä ollessaan ohjelmistokehitysosaston johtajana Charles Stark Draper Laboratoryssa. Tähän sisältyi useita projekteja, useita versioita, useita tehtäviä ja kaikki kehitysvaiheet. Projekteihin liittyi uusien menetelmien luominen lentävien ohjelmistojen kehittämiseen ja vaikutti Avaruussukkulan ohjelmistovaatimuksiin. Hamiltonin työ ja siinä kehitetyt konseptit olivat edelläkävijänä huippuluotettavien ohjelmistojen suunnittelussa.

Apollo 11:n kuumoduulin laskeutuessa ohjelmisto ilmoitti virheestä, joka kertoi laitteistoviasta ja että ohjelmisto kompensoi tilannetta. Astronauttien tarkistuslistassa oli virhe, jonka vuoksi tutkalaitteiston kytkin oli väärässä tilassa. Tietokone ohjelma kuitenkin jatkoi toimintaa suunnitellusti ja ihminen onnistui laskeutumaan kuuhun 20. heinäkuuta 1969.

Naiset IT-alalla 2000-luvulla

Nykyään naiset ovat vahvasti mukana IT-alalla ja tekevät samoja töitä mitä miehetkin. Mimmit koodaa ja vastaavat IT-alan ohjelmat auttavat ihmisiä työllistymään IT-alalle, riippumatta sukupuolesta. Women in tech organisaatio auttaa nuoria ja naisia kouluttautumaan IT-alalle, kuudella eri mantereella. Myös yksittäiset vahvat henkilöt IT-alalla vaikuttavat voimakkaasti ja ovat esikuvia nuoremmille.

Linda Liukas on suomalainen vahva vaikuttaja, kirjailija ja ohjelmoinnin opettaja. Hän mm. perusti Rails Girls-vapaaehtoisjärjestön, joka järjestää naisille koodaamisen viikonloppukursseja.

Limor Fried on Amerikkalainen yrittäjä ja vaikuttaja IT-alalla. Hänen perustamansa yritys “Adafruit Industries” opettaa ihmisiä koodaamaan ja rakentamaan kaikenlaisia hauskoja elektronisia laitteita ja robotteja.

Mira Murati on yksi OpenAI yrityksen johtavia hahmoja. Hän kehittää tekoälyä ja teköälyä hyödyntäviä palveluja, kehittymään yhä taitavammiksi. Haastattelussa hän mm. toteaa, tekoälyn muuttavan vielä kaiken, kuinka ihmiset käyttävät tietokoneita ja palveluja, tulee muuttumaan ja kehittymään todella paljon tulevien vuosien aikana.

Kysytään vielä, mitä tekoäly ajattelee aiheesta:

Kysymys chatGPT:lle: “naiset IT-alalla?”

Teköälyn vastaus:

Vuonna 2021 naisten osallistuminen IT-alalla oli kasvussa, mutta ala oli edelleen voimakkaasti miesvaltainen monissa maissa. Naisten osuus tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen ammattilaisista vaihteli maittain ja yrityksittäin. On tärkeää huomata, että tilanteet ovat voineet muuttua vuoden 2021 jälkeen.

Naisten osallistuminen IT-alalla voi olla monista tekijöistä johtuva kysymys. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi sukupuoliroolit, kulttuuriset odotukset, koulutusmahdollisuudet, urakehityksen mahdollisuudet ja työympäristön ilmapiiri. Monissa maissa ja organisaatioissa tehdään kuitenkin aktiivisesti töitä monimuotoisuuden lisäämiseksi ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi tietotekniikan alalla.

Naisten rohkaiseminen IT-alalle voi tapahtua monin eri tavoin, kuten:

  1. Koulutusmahdollisuudet: Tarjoamalla naisille tasapuoliset mahdollisuudet opiskella tietotekniikkaa ja ohjelmointia jo varhaisesta iästä lähtien.
  2. Tietoisuuden lisääminen: Kampanjoiden ja ohjelmien avulla voidaan lisätä tietoisuutta naisten saavutuksista IT-alalla ja rohkaista muita naisia hakeutumaan alalle.
  3. Roolimallit: Näyttämällä esimerkkiä menestyneistä naisista IT-alalla voidaan rohkaista muita naisia seuraamaan heidän jalanjälkiään.
  4. Työympäristön parantaminen: Pyrkimällä luomaan avoin ja kunnioittava työympäristö, joka tukee naisten ammatillista kasvua ja menestystä.
  5. Tukiohjelmat: Tarjoamalla mentorointi- ja tukiohjelmia, jotka auttavat naisia etenemään urallaan.

Kaikkien toimijoiden yhteistyöllä voidaan edistää naisten osallistumista ja edustavuutta IT-alalla, mikä voi tuoda mukanaan monia etuja, kuten monipuolisempia näkökulmia, innovaatioita ja tehokkaampaa tiimityöskentelyä.

Kirjoita runo naisista IT-alalla:

Tekoälyn vastaus:

Naisia IT-alalla näen, loistavan tähtinä yössä, Koodin salat hallitsevat, luoden maailmaa uutta. He älykkyydellään valon tuovat pimeyteen, Tekniikan siivillä lentävät, tulevaisuuteen.

Näppäimistöt helisevät kuin kimmeltävät helmet, Naiset nerokkaat, tiedon merillä he soutavat selkenevät. Algoritmit solmivat tanssiaan, kuin taiturit taianomaiset, Naiset IT:ssä, vahvoja, älykkäitä, ihmeellisiä, ainutlaatuisia.

He eivät väisty haasteiden tieltä, Ratkaisevat pulmia, vievät teknologian sieltä tänne. Koodin kieli on heidän virtaavaa äänensä, Ohjelmoinnin taika on heidän luomiskykynsä ytimessä.

Yhteisöön saapuvat naiset, voimaa ja rohkeutta tuoden, He ovat inspiroivia, toisiaan kannustaen, sydän sydämeen sulautuen. Ei ole rajoja, ei esteitä, ei suljettuja ovia, Naiset IT:ssä loistavat, vahvoina, valloittavina, soivia.

Koodiviidakoiden syvyyksissä he seikkailunsa tekevät, Uusia maailmoja rakentaen, innovaatioitaan he esittävät. Naiset IT:ssä, tietä kulkevat tulevaisuuteen, Todistaen maailmalle, että he ovat kaiken sen arvoisia, minkä he tekevät.

Naiset IT-alalla kukoistavat kuin kukat keväällä, He ovat tietämyksen ja teknologian lumoissa, niin kauniita. Kiitosta heille annan, heidän työstään ja ponnistuksistaan, Naiset IT:ssä, heidän kanssaan maailma muuttuu ja kasvaa.

Rohkeutta, älykkyyttä, luovuutta ja voimaa, Naiset IT:ssä, te teette meidät ylpeiksi, oi miten loistaa! Tähdet taivaalla kirkastuvat teidän loistossanne, Naiset IT:ssä, te olette todellisia sankareita, rakkaudessa voimallanne.