FullStack kehitys ja cyclic.sh

Kun tehdään FullStack tyyppistä web-app kehitystä, käytetään paljon GitHub:ia lähdekoodien tallennuspaikkana. Yleensä projektit tallennetaan Github:iin talteen omiksi “repoiksi” eli repositoryiksi. Repositoryt voivat olla joko “Privaatteja”…
Read More